Kalendarz szkolny

Plan lekcji tutaj

Kalendarz imprez, uroczystości i konkursów tutaj

Od roku szkolnego 2017/2018
obowiązuje nowy rozkład przerw śródlekcyjnych
1 8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3 9:55 - 10:40
4 10:50 - 11:35
5 11:55 - 12:40
6 13:00 - 13:45
7 13:55 - 14:40
8 14:50 - 15:35
9 15:45 - 16:30

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

3 dni przeznaczone zostaną na organizację Egzaminu Gimnazjalnego 2018
2 listopada 2017 (czwartek)
3 listopada 2017 (piatek)
2 maja 2017 (środa)
4 maja 2017 (piatek)
1 czerwca 2017 (piątek)
  
W wyżej wymienionych terminach w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, ale pracuje świetlica szkolna, która organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów. Zajęcia odbywają się także w oddziale przedszkolnym 10 - godzinnym.