Kalendarz szkolny

 

Rozkład przerw śródlekcyjnych

1 8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3 9:55 - 10:40
4 10:50 - 11:35
5 11:55 - 12:40
6 13:00 - 13:45
7 13:55 - 14:40
8 14:50 - 15:35
9 15:45 - 16:30

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018
11 - 13 kwietnia 2019 Egzamin Gimnazjalny
15 - 17 kwietnia 2019 Egzamin Ósmoklasisty
2 maja 2019

 

  
W wyżej wymienionych terminach w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, ale pracuje świetlica szkolna, która organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów. Zajęcia odbywają się także w oddziale przedszkolnym 10 - godzinnym.