Regulaminy konkursów

 

Drodzy uczniowie!
Gorąco zachęcamy was do udziału w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Niemieckiego i Plastyki „Osobowość z kraju obszaru niemieckojęzycznego”.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII oraz III klasy gimnazjów. Na konkurs należy przygotować plakat (wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane (bez sypkich materiałów!) związany z tematem. Praca powinna mieć charakter plakatu i zawierać ilustrację (ilustracje) oraz informacje o wybranej postaci - najlepiej w języku niemieckim (może być hasłowa).
Prace należy dostarczyć do pani J.Prażniewskiej do 22.02.2019 lub do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu do dnia 28.02.2019.
regulamin konkursu


Konkurs plastyczny 
OUTSTANDING CHRISTMAS TREE

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie na plakat z najpiękniejszą, najbardziej wyróżniającą się, najciekawszą choinką. Angielski wyraz "outstanding" oznacza tyle, co "wyróżniający się", "wybitny", ale także "wystający". Dlatego zachęcamy do wykonania prac, które przybiorą formę plakatu A4 lub większego, z choinkami, z których będą "wystawać" dowolne elementy (łańcuchy, ozdoby choinkowe, itp.). Te trójwymiarowe cuda nie tylko zostaną ocenione i nagrodzone przez jury konkursowe, ale stanowić będą dekorację szkolnego apelu świątecznego. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną także dodatkowo nagrodzeni punktami dodatnimi z zachowania.

 

Prace przyjmują organizatorki konkursu: 

pani Monika Pituła i pani Agnieszka Rogozińska


„Deine Weihnachtskarte”
Twoja Kartka Bożonarodzeniowa

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.
Uczeń przygotowuje samodzielnie jedną kartkę bożonarodzeniową wykorzystując technikę dowolną (np.: farby, plastelinę, bibułę, kolorową wycinankę, kredki oraz inne dowolne materiały według pomysłu).
Rozmiar kartki: najlepiej format A4 (blok techniczny) zgięty do formatu A5.
W środku kartki muszą znajdować się życzenia bożonarodzeniowe w języku niemieckim samodzielnie napisane przez ucznia lub min. 10 słówek związanych ze świętami Bożego Narodzenia w języku niemieckim (dla dzieci z klasy 1 i zerówek – wystarczy wypisać 5 słówek w j. niemieckim)
Prace należy przynosić do dnia 14 grudnia do nauczyciela j. niemieckiego., p.
Joanny Prażniewskiej


Dnia 8 listopada 2018 odbędzie się konkurs

Moja ojczyzna Polska

adresowany do uczniów klas drugich i trzecich.

Składał się on będzie z trzech zadań:

  • quiz o Polsce,
  • puzzle (symbole narodowe)
  • oraz znajomość hymnu Polski.

Uczniowie będą pracowali w trzyosobowych zespołach.

Ilość zdobytych punktów zdecyduje o zwycięstwie.

Pozdrawiam

Beata Markowska 

KONKURS ŚWIETLICOWY „PANI JESIEŃ”
Zapraszamy „świetliczaków” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Pani Jesień”.
Należy wykonać portret pani jesień. Technika dowolna. Format A-4 lub większy.
Oceniana będzie pomysłowość, kreatywność oraz samodzielność wykonania prac.
Termin składania prac: 31.10.2018 r.
Anna Lewandowska

REGULAMIN
XVII edycji konkursu dla dzieci i młodzieży pod nazwą

„MOJE TROFEUM LEŚNE”

 
1. Organizatorzy konkursu:
• SKKT nr 14 przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu
• Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu
• Komisja Ochrony Przyrody Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu
• Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
• Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia
2. Uczestnicy:
a) w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież uczęszczająca  do szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
b) konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
• I- kategoria rodzinna-jest kategorią otwartą i zaliczają się do niej osoby od 3 roku życia do 100 lat i więcej
• II- kategoria-uczniowie klas I-III szkół podstawowych
• III- kategoria-uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
• IV- kategoria-uczniowie szkół ponadpodstawowych
c)  w kategoriach: II-IV prace powinny być wykonane indywidualnie, a w kategorii rodzinnej grupowo (np. rodzic + przedszkolak, przedszkolak + starsze rodzeństwo)
3. Tematyka konkursu:
Prace przestrzenne wyczarowane z suchych materiałów znalezionych podczas wycieczek do lasu (korzenie, gałęzie, szyszki, itp.) o wymiarach nie przekraczających 50 cm. Znalezione trofea mogą być dopracowane wg własnej wyobraźni i inwencji. Komisja konkursowa będzie zwracała uwagę  na wykorzystanie naturalnych dodatków. Za zastosowanie np.: sztucznych tworzyw, metali, widocznego kleju itp. lub przekroczenie wyznaczonych rozmiarów pracy będą odejmowane punkty.
4. Warunki uczestnictwa:
Prace konkursowe należy składać do pani Namysłowskiej do dniaw dniach 25 października 2018 r.
• Każdy uczestnik biorący udział w konkursie dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyłącznie konkursu i umieszczenie swojego wizerunku na stronach internetowych, m.in. www.pttk.torun.pl, www.sosw.torun.pl, wypełnia formularz załączony do regulaminu i dołącza do pracy konkursowej (formularz dostępny u pani Namysłowskiej lub do pobrania tutaj)
• Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- tytuł - nazwa dzieła - imię, nazwisko i wiek autora dzieła/proszę o dopisanie jeśli jest to praca rodzinna
- nazwę i adres szkoły (jeśli istnieje w szkole SKKT to również jego nr) - imię, nazwisko opiekuna (nauczyciela)
- kontaktowy nr telefonu
Brak którejkolwiek informacji lub nieodpowiednie przytwierdzenie karteczki z danymi do pracy może spowodować jej dyskwalifikację z braku odpowiednich informacji.
Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni telefonicznie o tym fakcie.

 
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania własnego organizmu, zwiększenie ich świadomości zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych wypadkach.
MEDITEST skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zostanie przeprowadzony w szkołach, które zgłoszą chęć udziału, pod opieką nauczyciela-organizatora, 16 listopada 2018 r. W celu wyrównania szans wszystkich uczestników, uczniów podzielono na cztery kategorie wiekowe:
klasy 3-4 szkoły podstawowej
klasy 5-6 szkoły podstawowej
klasy 7-8 szkoły podstawowej
klasy 3 gimnazjum
Dla każdej kategorii wiekowej, która będzie oceniana niezależnie, przygotowano test składający się z zestawu 30 pytań. Do każdego pytania dołączono 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.
Poprzednie edycje konkursu MEDITEST, który odbywa się corocznie od 2011 roku, spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz uznaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.
NAGRODY
Każdy uczestnik MEDITESTU otrzyma dyplom uczestnika poświadczający udział w konkursie. Ponadto uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki otrzymają:
za zajęcie 1 miejsca - metalowe dyplomy grawerowane oraz nagrody książkowe
za zajęcie miejsca od 2 do 6 - dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
za zajęcie miejsca od 7 do 15 - dyplomy wyróżnienia.
Uwzględnia się miejsca ex aequo.
ZASADY UCZESTNICTWA
MEDITEST jest konkursem samofinansującym się. Środki na nagrody i organizację pochodzą od sponsorów oraz z opłat wpisowych uczestników. W roku 2018 opłata wynosi:
8 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi od 10 do 20 uczestników;
7 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczestników.

Nauczyciel-organizator wpłaca zebrane opłaty za faktyczną liczbę uczestników na konto Ogólnopolskiego Centrum Edukacji po przeprowadzeniu konkursu.
Uczniowie zainteresowanych udziałem w konkursie zgłaszają się do pani Namysłowskiej do 25 października 2018

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym Grzyby- cuda lasu”.
 
1.    W konkursie biorą udział uczniowie klas 3-7 Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu.
2.    Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie modelu, imitacji grzyba jadalnego lub trującego. Do modelu należy dołączyć dokładną nazwę gatunku grzyba i współgrający z nim wiersz, rymowankę lub krótkie hasło oraz imię i nazwisko uczestnika, klasę.
3.    Technika pracy: dowolna. Można wykorzystać materiały takie jak: masa solna, papier, modelina, styropian, plastelina, tkanina. Należy zaznaczyć cechy budowy charakterystyczne dla danego gatunku. Można wkomponować elementy natury takie jak mech itp.
4.    Konkurs trwa do końca października 2018r.
5.    Wykonane i podpisane prace należy oddać do sali 27 do dnia 5 listopada 2018r.
Beata Namysłowska

"W Różańcu  z  Maryją rozważamy tajemnice zbawienia” – tajemnice różańca
 
Konkurs dla uczniów klas VI – IIIg (zapisy u katechetów do 19 października)
Cele konkursu:
- propagowanie modlitwy różańcowej wśród dzieci;
- usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości na temat sposobu odmawiania różańca, treści poszczególnych części i tajemnic różańcowych;
- zachęcenie dzieci do praktykowania modlitwy różańcowej poprzez poznanie jej historii oraz lepsze zrozumienie jej znaczenia;
Konkurs odbędzie się   23.10.2018 o godz.  12.00
 Test konkursowy będzie opracowany na podstawie materiału, dotyczącego znajomości części
i tajemnic różańcowych oraz treści historycznych dotyczących kultu różańca.

 
„Najpiękniejszy różaniec”
 
Konkurs dla uczniów wszystkich klas!
Praca polega na wykonaniu różańca z dowolnych materiałów (kasztany, żołędzie, jarzębina, makaron, cukierki, chrupki, koraliki, itp)
Różańce podpisane należy przynosić do 26 października do katechetów (sala 25 lub 24g)
Na zwycięzców czekają nagrody.
Zapraszamy:
M.Proch, A. Bednarska

„100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości”

W obliczu zbliżającej się 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i konieczności podkreślenia jej ważności grupa stu geografów ze szkół różnego stopnia, rozmieszczonych w całej Polsce opracowała wspólny projekt.
Projekt łączy ze sobą, w niecodzienny sposób, ponad 100 szkół z całej Polski. Uczniowie, jak i nauczyciele, którzy wezmą udział w akcji nigdy nie spotkali się osobiście, nie znają się nawet z widzenia.
Uczniowie będą mieli możliwość dokonania niewielkiego czynu upamiętniającego wielkie poświęcenie milionów Polaków w drodze do odzyskania niepodległości. Jednocześnie stu szkołom w stu miastach Polski prześlą pozdrowienia z okazji tego święta, pokazując, że Polacy potrafią czcić święta narodowe w sposób niosący pozytywne przesłania. Rozpropagują również swoje szkoły i miasta w całym kraju, bo pozdrowienia będą zawierały krótką notkę informującą o nadawcy, a widokówka będzie przedstawiała jego miejscowość.
W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek odchodzi w niepamięć. Uczniowie piszą do siebie przede wszystkim maile, SMSy czy też wiadomości na portalu społecznościowym. Wszyscy idziemy z duchem czasu zapominając, że pisanie tradycyjnych pozdrowień ćwiczy motorykę, wyobraźnię i cierpliwość oraz w oczywisty sposób rozwija kreatywność. Wysyłanie widokówek jest czymś wyjątkowym, magicznym, regionalnym i bardzo często staje się oryginalną pamiątką na długie lata, dlatego warto przypomnieć ten sposób komunikowania się.
Otrzymując kartki z pozdrowieniami systematycznie będziemy je zamieszczali na dużej mapie konturowej Polski, wcześniej sprawdzając położenie geograficzne miejscowości nadawcy.
Każda klasa zobowiązana jest do przygotowania 6 pocztówek z Toruniem (znaczki + tekst). Szczegółowe informacje posiadają wychowawcy. Koordynator
Ewa Lewandowska

Konkursy z okazji
100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 
Konkurs na patriotyczne selfi.

Zasady:
- zrób selfi  (np.: z książką o tematyce patriotycznej, w miejscu kojarzonym z ważnym wydarzeniem historycznym, z symbolem narodowym);
- prześlij selfi drogą elektroniczną (mail: nieszawka@wp.pl);
- termin nadsyłania prac – do 20 października 2018 r.
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni! Koordynator konkursu -
Katarzyna Szymkowiak

 
Konkurs literacki
"Opowieści historyczne z ilustracji wyjęte…"
W związku z obchodzoną w tym roku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie literackim pod hasłem: "Opowieści historyczne z ilustracji wyjęte…".
Celem konkursu jest stworzenie krótkiego opowiadania, noweli, kartki z pamiętnika, dziennika lub też utworu lirycznego powiązanego treścią z wydarzeniami ukazanymi na jednej z proponowanych przez Komisję Konkursową ilustracji lub dowolnej fotografii historycznej. Materiał ilustracyjny znajdziecie w gablocie naprzeciwko Sali 28, możecie wpisać także tytuł i odnaleźć ilustrację w Internecie.
W granicach rozsądku dopuszczalne są elementy fantasy lub science fiction.
Prace, liczące maksymalnie dwie strony drukiem, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, przynoście do swoich nauczycieli języka polskiego do 25.10.2018 roku.
Ilustracje do wyboru:
Jan Matejko:
•    Stańczyk
•    Bitwa pod Grunwaldem
•    Hołd Pruski
•    Rejtan
•    Konstytucja 3 Maja
•     Kościuszko pod Racławicami
•    Zawieszenie dzwonu Zygmunta
•    Polonia
Wojciech Kossak:
•    Józef Piłsudski na koniu
•    Artyleria konna
•     U studni
•    Orlęta- obrona cmentarza
 Na zwycięzców czekają nagrody!!!
Anna Samorowska