Regulaminy konkursów
Konkurs z języka angielskiego ' ENGLISH AROUND US'
Ile angielskich słów mijasz codziennie w swojej okolicy?


Angielski jest wokół nas! Zachęcamy do wykonania projektu 'English around us'.
Cele konkursu:
- zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, w szczególności słownictwa otaczającego nas w życiu codziennym,
- rozwijanie spostrzegawczości i pomysłowości.
Regulamin konkursu:
W konkursie mogą wziąć uczniowie klas IV- IIIG. Możesz wykorzystać wycinki z gazet, ulotki, reklamy, itp. Przygotuj plakat/kolaż zawierający zdjęcia znanych produktów, których nazwy angielskie funkcjonują w języku polskim. Możesz podzielić swoją pracę na kategorie technologia, żywienie, kosmetyki. Prace należy przynosić do 23 kwietnia 2018
. Zapraszam do udziału. Paulina Kempińska

Konkurs z okazji Dnia Ziemi na makietę
„ Odpady w życiu człowieka”

Regulamin konkursu plastycznego na makietę pn.” Mądrze kupujesz i segregujesz” dla uczniów klas III-III G 
1) Cel konkursu
Cele konkursu to:
•promowanie wśród uczniów postaw i zachowań proekologicznych,
zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, nawyku ich selekcji i segregacji u źródła
•rozwijanie wiedzy o korzyściach wynikających z segregowania odpadów
•rozwijanie wiedzy o recyklingu i sposobach ograniczania ilości
powstających odpadów
Celem konkursu jest również zachęcenie uczniów do aktywnego wspierania działań mających na celu  ochronę środowiska  oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci biorących udział w konkursie.
2) Temat pracy
Uczniowie mają za zadanie wykonać  pracę plastyczną(makietę) przedstawiającą etapy „życia” odpadów od chwili ich powstania aż do ponownego wykorzystania.
Praca powinna uwzględniać następujące etapy:
zakup produktu, segregacja u „źródła”, przetwarzanie odpadów (recykling), ponowne wykorzystanie.
3) Technika pracy konkursowej: dowolna z wykorzystaniem surowców wtórnych. Rozmiar prac powinien mieścić się w formacie  A-3.Praca
przestrzenna. Podpisane prace należy dostarczyć do sali 27.
4) Termin: prace należy dostarczyć do dnia 20 kwietnia
 4) Za zajęcie  I, II i III miejsca przewidziano  nagrody.
Ocenie będą podlegać:
•zgodność z tematem konkursu.
•zgodność z wymogami technicznymi konkursu,
•pomysłowość
•dobór materiałów
•estetyka wykonania
Zapraszam do udziału.
Beata Namysłowska

Kangur Matematyczny
Zapraszamy uczniów do udziału w kangorze matematycznym.
Koszt udziału w konkursie to 9 zł.
Zapisy do 25 stycznia 2018 u Pani Anny Pasikowskiej (sala 32).
Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie opłaty
oraz dostarczenie oświadczenia, które można pobrać tutaj
 

Ogłaszamy konkurs „Jaka to kolęda?”

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dla klas VI, VII, IIG, IIIG
Celem konkursu jest popularyzacja polskich kolęd i pastorałek, utrwalenie znajomości tekstów kolęd, poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych, wytworzenie świątecznej atmosfery oraz zintegrowanie środowiska szkolnego.
Konkurs polega na rozwiązaniu testu (teksty kolęd) i odgadnięciu tytułów kolęd.
Będą to zagadki muzyczne – to nie jest trudne :)
Należy zgłosić się do 8 grudnia do p. Bednarskiej lub p. Proch. Konkurs odbędzie się 18.12.2017r.
Serdecznie zapraszamy!!!

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Zapraszamy  wszystkich uczniów klas I – V  do wzięcia udziału  w konkursie plastycznym pt: „Stroik bożonarodzeniowy”. Technika wykonania stroików jest dowolna. Oceniana będzie samodzielność, pomysłowość, staranność wykonania pracy. Prace należy oddać do 15 grudnia do sali nr 25. Organizatorzy: Maria Proch, Agata Bednarska

Konkursy z języka niemieckiego
 1. Szkolny konkurs “Warum sollte man Deutsch lernen? / Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?” jak wiecie został przedłużony do 17.11.Prace jeszcze można przynosić do 17.11! Pospieszcie się!
 2. Do 22 listopada trwa konkurs na Kalendarz Adwentowy – Adventskalender organizowany przez Szkołę Podstawową w Turznie oraz Koło Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.
Gotowe prace należy przynieść do dnia 22.11.
 3. “Monster auf Reisen” – “Potwory w podróży” – to kolejny konkurs organizowany przez Goethe Instytut w Warszawie. Masz dużą wyobraźnię? Jesteś kreatywny? Lubisz rysować? – Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Narysuj jednego z dwóch podanych na szablonie potworów i umieść go na Instagramie. Możne znowu nasza szkoła / Ty wygrasz? 

"Orzeł Informatyczny"
Zapraszamy do I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny”.
Do udziału w konkursie zapraszam klasy II, III, IV, V. Konkurs polega na rozwiązaniu testu składającego się  z 21 pytań. Czas pisania testu 60 min. W konkursie nie ma przegranych. Każdy uczeń uczestniczący w konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania.
Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł. Zapisy u Anny Rasmus sala 39 lub u Jolanty Koli sala 23 lub 26 do dnia 31 października 2017.
Konkurs „Orzeł Informatyczny” odbędzie się 23 listopada 2017r.

Zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym "Dajemy drugie życie śmieciom" w ramach programu "KAWKAII" dotyczącym niskiej emisji. Regulamin konkursu

"W Różańcu z Maryją rozważamy tajemnice zbawienia”
Tajemnice różańca

Cele konkursu:
- propagowanie modlitwy różańcowej wśród dzieci
- usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości na temat sposobu odmawiania różańca, treści poszczególnych części i tajemnic różańcowych
- zachęcenie dzieci do praktykowania modlitwy różańcowej poprzez poznanie jej historii oraz lepsze zrozumienie jej znaczenia
- rozwijanie zainteresowań uczniów
Regulamin:
Konkurs odbędzie się 26.10.2017 o godz. 13.00 w sali nr 25
Test konkursowy będzie opracowany na podstawie materiału, dotyczącego znajomości części i tajemnic różańcowych oraz treści historycznych dotyczących kultu różańca.
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V, VI i VII. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody. Zapraszamy: M.Proch, A. Bednarska

Uwaga! Aż trzy konkursy o Wiśle. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.
 
Konkurs plastyczny
„Cztery pory roku nad Wisłą”
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej ilustrującej zmienność przyrody nad Wisłą w ciągu roku. Format i technika wykonania pracy jest dowolna, można wykonać prace w programie graficznym. Prace należy przynieść do dnia 19.10.2017  do organizatora konkursu, do Sali 26 lub 23SP. Organizator konkursu, Jolanta Kola
Konkurs literacki
 „Opowiedz mi Babciu, opowiedz mi Dziadku”
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu. Udział w konkursie polega na przeprowadzeniu wywiadu z Babcią, Dziadkiem lub inną starszą osobą. Wywiad dotyczyć powinien wspomnień związanych z Wisłą, jak kiedyś wyglądało jej otoczenie, co robiono nad Wisłą, jak to się zmieniło. Prace w formie pisemnej (wywiad lub opowiadanie) należy przynieść do dnia 19.10.2017 do organizatora konkursu, do Sali 26 lub 23SP. Do pracy można dołączyć ilustracje. Organizator konkursu, Jolanta Kola
Konkurs fotograficzny
„Rodzinne zdjęcie z Wisłą w tle.”
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu. Udział w konkursie polega na zrobieniu zdjęć przyrodniczych, których głównym tematem jest rzeka Wisła i jej otoczenie. Nadwiślańskie tereny powinny być tłem do zdjęcia rodzinnego. Każdy uczeń może dostarczyć maksymalnie 4 zdjęcia.Do zdjęcia powinna być dołączona informacja o miejscu i dacie wykonania zdjęcia; każde zdjęcie powinno być opatrzone tytułem i podpisane nazwiskiem autora. Wywołane prace w formacie 15x21 należy przynieść do dnia 19.10.2017 do organizatora konkursu,
do sali 26 lub 23SP. Organizator konkursu, Jolanta Kola 

Październik jest oficjalnie ogłoszony MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT!
Doskonałym tego przejawem jest  konkurs, poprzez który możemy zwrócić uwagę na znaczenie i ogromną potrzebę niesienia pomocy zwierzakom. Z tej okazji zapraszam  uczniów kl. 3-6 naszej szkoły do udziału w konkursie „ Zwierzęta wokół nas”.
Technika wykonania: dowolna (rysunek, obraz namalowany farbami, szkic, rzeźba, kolaż, plakat, forma przestrzenna itp.) Szczególne wymagania: prace powinny być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa), wykonane samodzielnie i starannie; mile widziane będą oryginalne pomysły, przemyślane koncepcje. Prace konkursowe należy oddać do 31.10.2017r. do sali 27. Oceniana będzie pomysłowość, estetyka wykonania prac, zgodność z tematem, samodzielność. Laureaci I, II i III miejsca  otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zapraszam do udziału w konkursie, Beata Namysłowska

ACHTUNG! UWAGA!
Konkurs plastyczny z języka niemieckiego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu dla klas VII oraz IIg i IIIg .
 „Warum Deutsch lernen?”
~ Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?  ~
Otwórz się na język niemiecki! Przekonaj innych, że niemiecki do możliwości! Udowodnij, że warto go znać! Praca konkursowa powinna stanowić odpowiedź na pytanie: „Dlaczego warto się uczyć języka niemieckiego?” oraz zachęcić młodych odbiorców do zainteresowania się krajami niemieckojęzycznymi i językiem niemieckim.
Pracę konkursową należy wykonać dowolną techniką ręczną (malarstwo, rysunek, wyklejanka, collage, etc.) oraz dostarczyć ją do pani Joanny Prażniewskiej do dnia 20.10.2017 r.Wpisy na pracy mogą być wykonane w języku polskim lub/i niemieckim. Format prac: A1-A4