Rada Rodziców
  TORUŃ 12.09.2017
 
INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NNW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 
RADA RODZICÓW ,PO ZAPOZNANIU SIĘ Z OFERTAMI WYBRANYCH FIRM UBEZPIECZENIWYCH, NA PIERWSZYM W TYM ROKU ZEBRANIU, PODJĘŁA DECYZJĘ O INDYWIDUALNEJ  FORMIE UBEZPIECZANIA DZIECI PRZEZ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW.JEŻELI PAŃSTWO WYRAŻACIE CHĘĆ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DZIECI, ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ NP.KLASOWO LUB WEDŁUG LISTY "PODPIĘTEJ" POD JEDNEGO Z RODZICÓW-JEDNAKŻE W TEJ KWESTII MUSICIE PAŃSTWO WE WŁASNYM ZAKRESIE UMÓWIĆ SIĘ Z WYBRANYM PRZEDSTAWICIELEM FIRMY UBEZPIECZENIWEJ.JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY ,ŻE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW JEST DOBROWOLNE I TO OD PAŃSTWA JAKO OPIEKUNÓW PRAWNYCH ZALEŻY CZY DZIECKO BĘDZIE OBJĘTE TAKIM UBEZPIECZENIEM.NIE MNIEJ JEDNAK ZACHĘCAMY DO TEGO, ABY ZWIĘKSZYĆ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA SWOICH DZIECI I W PRZYPADKACH LOSOWYCH JAKIE SIĘ ZDARZAJĄ MIEĆ WSPARCIE I POMOC FINANSOWĄ ZE STRONY UBEZPIECZYCIELA.

                                                                             

                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW-ILONA WAROT