Rada Rodziców
 

Toruń, 19.11.2018r.

INFORMACJA

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat tyt. dobrowolnych składek, które w roku szkolnym 2018/2019 zostały ustalone na poziomie 40 zł /rok. 

Pragniemy przypomnieć, że przedmiotowa kwota może zostać wpłacona w systemie ratalnym np. w dwóch ratach (20 zł/semestr). 

Wpłaty można uiszczać u Skarbnika Rady Rodziców oraz w Sekretariacie Szkoły.

  

Z wyrazami szacunku,

Rada Rodziców 

 

 

 

 Toruń, 12.09.2017

 

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NNW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Rada Rodziców, po zapoznaniu się z ofertami wybranych firm ubezpieczeniowych, na pierwszym w tym roku zebraniu, podjęła decyzję o indywidualnej formie ubezpieczania dzieci przez rodziców lub opiekunów. Jeżeli Państwo wyrażacie chęć grupowego ubezpieczenia dzieci, istnieje taka możliwość np.klasowo lub według listy "podpiętej" pod jednego z rodziców - jednakże w tej kwestii musicie Państwo we własnym zakresie umówić się z wybranym przedstawicielem firmy ubezpieczeniwej. Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne i to od Państwa, jako opiekunów prawnych zależy czy dziecko będzie objęte takim ubezpieczeniem. Nie mniej jednak zachęcamy do tego, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa swoich dzieci i w przypadkach losowych jakie się zdarzają mieć wsparcie i pomoc finansową ze strony ubezpieczyciela.

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

ILONA WAROT