Ewidencja umów cywilnoprawnych

Wykaz ewidencji umów cywilnoprawnych zawartych od dnia 1.01.2016 przez SP2

 

Lp Nr umowy Kontrahent Wartość umowy Data zawarcia umowy Obowiązuje od Obowiązuje do Przedmiot umowy
1

Umowa
Nr 1/2016

Biuro Usług Kosztorysowo Budowlanych PROFFI-BUD

24.957,89

01.06.2016

2.6.2016

24.6.2016

Wykonanie projektu muralu na ścianie Sali gimnastycznej SP2 w Toruniu pod tytułem „Czarodziejskie Drzewo”.Wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu ścian pod mural.
Wykonanie muralu.

2

Umowa
Nr 2/2016

Biuro Usług Kosztorysowo Budowlanych PROFFI-BUD

19.900,00

2.6.2016

15.06.2016

 15.07.2016

Remont dachu sali gimnastycznej-krycie jednowarstwowo papą termozgrzewalną wraz z przygotowaniem podłoża-wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych-kontynuacja robót.

 3  Umowa Nr 3/2016

Biuro Usług Kosztorysowo Budowlanych PROFFI-BUD

 24.700,00  2.06.2016  4.7.2016  28.07.2016

 Remont korytarza IIp. (naprawy tynków sufitów, wykonanie gładzi na ścianach i sufitach, gruntowanie, malowanie farbami lateksowymi.

 4

Umowa Nr 4/2016

 TOM-INSTAL FIRMA INSTALACYJNO BUDOWLANA Tomasz Strzelecki  1906,50  17.10.2016  17.10.2016  18.10.2016  Wymiana rury wody zimnej na odcinku 6m (korytarz szatni). Wymiana zaworów grzejnikowych – świetlica. Wymiana zaworów odcinających na pionie co w szatni.