"Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki"

Uczniowie klasy 2 d przystąpili w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 do realizacji programu „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki" przy wsparciu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji PZU.


Celem projektu jest poszerzanie wiedzy w zakresie edukacji finansowej, nabywanie doświadczenia dotyczącego samodzielnego podejmowania decyzji związanej z gospodarowaniem własnymi oszczędnościami oraz kształtowanie m.in. takich nawyków jak: dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach życia codziennego, poszanowanie własności oraz rozumienie sytuacji finansowej rodziny.

Treści nauczania realizowane w trakcie trwania projektu są zgodne z założeniami nowej podstawy programowej. Obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową, plastyczno-techniczną oraz z zakresu bezpieczeństwa.


Realizacja projektu będzie trwała 10 miesięcy: styczeń - czerwiec w kl. 2 oraz wrzesień - grudzień w kl. 3.
Uczniowie odbywają w tym czasie podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Więcej informacji o Fundacji oraz realizowanym programie można przeczytać na stronie:
http://www.nowa.od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl


Wychowawca klasy: Daniela Kotewicz