konkursy czytelnicze

ROK SZKOLNY 2018/2019
 
Konkursy czytelnicze związane z patronem szkoły, Adamem Mickiewiczem
 
Jak co roku w grudniu, do obchodów Święta Patrona szkoły włącza się również biblioteka, organizując konkursy czytelnicze dla poszczególnych grup wiekowych. Celem imprez jest, oprócz poznania twórczości poety, także kultywowanie polskiej literatury, rozpowszechnianie klasyki,a przede wszystkim propagowanie czytelnictwa.
Tegoroczne konkursy to:
1. „Bajki Mickiewicza widziane oczami pierwszaków” – konkurs dla uczniów klas pierwszych na najładniejszą ilustrację do wybranej bajki poety. Bajki były czytane przez wychowawcę klasy na lekcji poświęconej  patronowi szkoły.
Wyniki:
- I miejsce – Blanka Żywica (kl. Ia)
- II miejsce – Stanisław Wałasztyn (kl. I b)
- III miejsce – Nadia Celmer (kl. I b)
Wyróżnienie otrzymał Franciszek Kocicki (kl. I b)
2. Minitest dotyczący znajomości życiorysu i twórczości bajkopisarskiej Adama Mickiewicza – dla uczniów klas II-III. Zadaniem uczniów było rozwiązanie kilku poleceń mających na celu sprawdzenie ich wiedzy na temat bajek poety oraz podstawowych informacji biograficznych. Musieli m.in. wykazać się znajomością cytatu, dobrać w pary bohaterów bajek oraz rozwiązać krzyżówkę.
Wyniki: największą znajomością tematu wykazali się:
- Szymon Tworek (kl. II b)
- Julia Rafińska (kl. II a)
- Zuzanna Brzozowska (kl. II b)
Wyróżnienia otrzymali:
- Wiktoria Parzonko (kl. II a)
- Kornelia Lis (kl. III a)
3. Konkurs wiedzy na temat Adama Mickiewicza – dla najstarszych uczniów naszej szkoły. Mieli oni do rozwiązania test, który miał sprawdzić ich znajomość dotyczącą życiorysu patrona szkoły, rozpoznać, z jakiego utworu pochodzi prezentowany cytat, a także wykazać się wiedzą na temat przeczytanych bajek i ballad.
Wyniki: w tym konkursie największą liczbę punktów uzyskała:
Agata Tykarska (kl. VII b)
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, uczestnikom dziękujemy za udział, a wszystkich zapraszamy do kolejnych edycji konkursów. Hanna Kuligowska

Rok szkolny 2017/2018
 
We wtorek, 19 grudnia, odbył się w naszej szkole turniej z okazji Dnia Patrona. Wzięli w nim udział przedstawiciele jedenastu klas szkoły podstawowej. Wszystkie konkurencje były tematycznie związane z Adamem Mickiewiczem oraz z naszą szkołą. Na drużyny czekały zadania: test dotyczący życia i twórczości A. Mickiewicza, kalambury, puzzle, zaszyfrowane hasło, pytania o szkołę, czy piękne czytanie fragmentu Pana Tadeusza .
Nad przebiegiem konkursu opiekę sprawowała p. Maria Klaban z gimnazjalistkami: Julią Więckowską i Urszulą Gumowską.
Zadania oceniało jury,  w składzie: p. Hanna Kuligowska, p. Joanna Mikołajczak, p. Ilona Orzłowska, p. Żaneta Sawicka.
A oto wyniki turnieju:
I miejsce      – VII b
II miejsce     – V a
III miejsce     – IV b i IV c
IV miejsce    – kl. VI a
V miejsce     – kl. VI b
VI miejsce     – kl. V b
VII miejsce     – kl. V c
VIII miejsce     – kl. IV a
IX miejsce     – kl. IV d
X miejsce     – kl. VII c
Cztery najlepsze drużyny otrzymały dyplomy oraz  słodycze dla swoich klas, a zwycięska drużyna  z VII b wywalczyła dodatkowo brak pytania i  sprawdzianów dla swojej klasy 20 grudnia br. Gratuluję zwycięzcom. Maria Klaban

26 października 2017 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbył się konkurs biblioteczny dla uczniów  kl. IV – VII.
Zwycięzcy turnieju:
I miejsce – Martyna Bielat z VII b
II miejsce – Amelia Szewczyk z VII b
III miejsce – Martyna Kuzdżał z VII a
Gratulujemy zwycięzcom. Maria Klaban
 

Rok szkolny 2016/2017

„Bajki” Mickiewicza widziane oczami dzieci
 
Jak co roku, w grudniu nasza szkoła obchodzi Święto Patrona, którym jest Adam Mickiewicz. W uroczystość wpisuje się również biblioteka, która organizuje konkursy czytelnicze związane z tym wielkim poetą. W tym roku zorganizowany został konkurs plastyczny. Przeznaczony był dla uczniów klas II-III, a jego tematem była ilustracja (wykonana dowolną techniką) do wybranej bajki. Nadeszło 27 prac. Spośród nich najbardziej spodobały się prace uczniów klas trzecich i to oni zajęli czołowe miejsca.
I miejsce: Nikola Piotrowska (kl. III b)
II miejsce: Lena Kaliska (kl. III c)
III miejsce: Michał Danieluk (kl. III b)        
Przyznano również dwa wyróżnienia. Otrzymali je:
Lena Kucharek (kl. III b)
Julia Durmowicz (kl. III c)
                                                                                       Hanna Kuligowska, bibliotekarz