konkursy czytelnicze

 Rok szkolny 2017/2018
 
We wtorek, 19 grudnia, odbył się w naszej szkole turniej z okazji Dnia Patrona. Wzięli w nim udział przedstawiciele jedenastu klas szkoły podstawowej. Wszystkie konkurencje były tematycznie związane z Adamem Mickiewiczem oraz z naszą szkołą. Na drużyny czekały zadania: test dotyczący życia i twórczości A. Mickiewicza, kalambury, puzzle, zaszyfrowane hasło, pytania o szkołę, czy piękne czytanie fragmentu Pana Tadeusza .
Nad przebiegiem konkursu opiekę sprawowała p. Maria Klaban z gimnazjalistkami: Julią Więckowską i Urszulą Gumowską.
Zadania oceniało jury,  w składzie: p. Hanna Kuligowska, p. Joanna Mikołajczak, p. Ilona Orzłowska, p. Żaneta Sawicka.
A oto wyniki turnieju:
I miejsce      – VII b
II miejsce     – V a
III miejsce     – IV b i IV c
IV miejsce    – kl. VI a
V miejsce     – kl. VI b
VI miejsce     – kl. V b
VII miejsce     – kl. V c
VIII miejsce     – kl. IV a
IX miejsce     – kl. IV d
X miejsce     – kl. VII c
Cztery najlepsze drużyny otrzymały dyplomy oraz  słodycze dla swoich klas, a zwycięska drużyna  z VII b wywalczyła dodatkowo brak pytania i  sprawdzianów dla swojej klasy 20 grudnia br. Gratuluję zwycięzcom. Maria Klaban

26 października 2017 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbył się konkurs biblioteczny dla uczniów  kl. IV – VII.
Zwycięzcy turnieju:
I miejsce – Martyna Bielat z VII b
II miejsce – Amelia Szewczyk z VII b
III miejsce – Martyna Kuzdżał z VII a
Gratulujemy zwycięzcom. Maria Klaban
 

Rok szkolny 2016/2017

„Bajki” Mickiewicza widziane oczami dzieci
 
Jak co roku, w grudniu nasza szkoła obchodzi Święto Patrona, którym jest Adam Mickiewicz. W uroczystość wpisuje się również biblioteka, która organizuje konkursy czytelnicze związane z tym wielkim poetą. W tym roku zorganizowany został konkurs plastyczny. Przeznaczony był dla uczniów klas II-III, a jego tematem była ilustracja (wykonana dowolną techniką) do wybranej bajki. Nadeszło 27 prac. Spośród nich najbardziej spodobały się prace uczniów klas trzecich i to oni zajęli czołowe miejsca.
I miejsce: Nikola Piotrowska (kl. III b)
II miejsce: Lena Kaliska (kl. III c)
III miejsce: Michał Danieluk (kl. III b)        
Przyznano również dwa wyróżnienia. Otrzymali je:
Lena Kucharek (kl. III b)
Julia Durmowicz (kl. III c)
                                                                                       Hanna Kuligowska, bibliotekarz