Mural

 

            Od niedawna nasze oczy cieszy mural, powstały na elewacji szkoły od ul. Targowej. Ten barwny obraz przenosi nas w cudowny świat bajek. Sprawia, że nasze otoczenie jest bardziej radosne i kolorowe. Mural przypominać ma o takich wartościach, jak: edukacja, tolerancja, ekologia.
             Autorem dzieła jest plastyk p. Mateusz Małkiewicz (www.facebook.com/bajkarz),
a zaprojektowała je p. Ryszarda Rochowczyk – nauczyciel plastyki i techniki naszej szkoły.
           Mural został sfinansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego Miasta Torunia na rok 2016. Mamy nadzieje, że będzie on przez długie lata uatrakcyjniał zewnętrzny wizerunek naszej szkoły i przyciągał spojrzenia przechodniów.

 
Popatrzmy, jak powstawał mural, który odmienił ścianę naszej szkoły
22 czerwca 2016r nastąpiło odsłonięcie naszego murala i przecięcie wstęgi.