Składka roczna

Informacja dla Rodziców :

Wysokość składki na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40,00 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać  poprzez trójki klasowe, albo u przewodniczącego RR lub bezpośrednio  w sekretariacie naszej szkoły.

Proszę pamiętać, że 60 % kwoty wpłaconej przez uczniów z danej klasy wraca do niej na koniec roku i to klasa dysponuje te pieniądze na własne cele.

Bardzo gorąco apelujemy o dokonywanie tych wpłat, jednocześnie przypominając, że składka jest dobrowolna i wysokość wpłaty zależy od Państwa.

Dzięki nim możemy dofinansowywać konkursy i nagrody.

Przy dużym poziomie wpłat moglibyśmy sfinansować np. dodatkowe zajęcia wyrównawcze itp.

pozdrawiam serdecznie

Przewodnicząca Rady Rodziców- Ilona Warot

        

                                  TORUŃ 26.09.2018r.