Informacje ze szkolnej stołowki

 

Pyszne obiady w naszej stołówce
 
Deklaracja korzystania z obiadów do pobrania tutaj

 

Opłata za obiady w czerwcu wynosi 42,00 zł

Kalkulacja: 12 dni x 3,50 zł ostatni obiad we wtorek 18 czerwca
Prosimy o wpłacanie wymienionej kwoty bez dodawania 1 zł na środki czystości.
Termin wpłat: do 10 czerwca 2019r.

Uwaga  rodzice!

Od  dnia 01.10. 2018r. należność  za obiady należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca na konto szkoły:
72 1160 2202 0000 0000 6171 9347 
Jednocześnie przypominamy, że brak wpłaty w podanym terminie, spowoduje  wstrzymanie wydawania obiadów dla ucznia.
  
Dodatkowe informacje dotyczące obiadów
Za datę wpłaty uznaje się wpływ środków na konto szkoły.
W opisie należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza oraz miesiąc.
Proszę wpłacać wskazaną na dany miesiąc kwotę, bez zaokrągleń.
Zgłoszenie nieobecności na obiedzie skutkuje odliczeniem kosztu posiłku przy wpłacie na kolejny miesiąc.
Niezgłoszone nieobecności nie będą odliczane.
Niedotrzymanie terminu wpłaty do 10 każdego miesiąca skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadów od następnego dnia.
Ewentualna rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona pisemnie (do pani intendentki lub do świetlicy).
W przypadku niezgłoszenia pisemnej rezygnacji rodzice uiszczają opłatę za okres niezgłoszony.
Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać w danym dniu, najpóźniej do godziny 8.00, osobiście lub telefonicznie na nr 56 6598746 wew. 28 (kuchnia).
Kwoty do wpłaty za obiady na dany miesiąc umieszczone są na stronie internetowej szkoły w dziale Stołówka oraz na informacjach pisemnych na drzwiach wejściowych do szkoły, na drzwiach świetlicy i stołówki.
Wysokość opłaty za obiady na kolejne miesiące:
STYCZEŃ:  12 x 3,50 zł = 42,00 zł
LUTY:  20 x 3,50 zł = 70,00 zł
MARZEC:  21 x 3,50 zł = 73,50 zł
KWIECIEŃ:  12 x 3,50 zł = 42,00 zł
MAJ:  20 x 3,50 zł = 70,00 zł
CZERWIEC:  13 x 3,50 zł = 45,50 zł

 Szkolne rozmowy o zdrowym odżywianiu się

Wygrana w konkursie "Wiem, co jem"

Fundacja „Zdrowie z natury” ogłosiła konkurs na nakręcenie filmiku – lekcji dla uczniów o zdrowym odżywianiu pod hasłem „Wiem, co jem” Uczniowie klasy 4b postanowili wziąć udział w tym konkursie. Podeszli do sprawy bardzo poważnie. Najpierw zbadali, co lubią jeść uczniowie naszej szkoły, potem wyszukali informacje o zdrowych produktach i przedyskutowali na lekcji przyrody temat zdrowego odżywiania się. Następnie wykonali „piramidę zdrowego odżywiania się” według własnego pomysłu. Efekty ich pracy dokumentowała pani Jolanta Kola – nauczyciel przyrody. I tak powstał film „Jestem tym, co jem”, który zyskał uznanie organizatora konkursu. W nagrodę uczniowie klasy 4b wezmą udział w warsztatach ceramicznych. Zapraszamy do obejrzenia filmu. 


Szkolne Koło Teatralne
na III Przeglądzie Inscenizacji Teatralnych "Antonówka"

  W maju Uczniowie ze Szkolnego Koła Teatralnego brali udział w w III Międzywojewódzkim Przeglądzie Inscenizacji Teatralnych dla Szkół Podstawowych "Antonówka" w Bydgoszczy. Na scenie teatru "Adria" zaprezentowało się 12 zespołów teatralnych z północnej Polski ( z Torunia, Gdańska, Tucholi, Ostrołęki itp.), które zakwalifikowały się do finału międzywojewódzkiego z blisko 50 teatrów zgłoszonych do przeglądu. Pierwszy etap konkursu polegał na nagraniu krótkiego filmu nawiązującego do przygotowanego spektaklu. Nasz film zyskał uznanie jury i 13 maja mieliśmy okazję zaprezentować nasze przedstawienie pt. „Przyjaciele?” na deskach teatru. Nie stanęliśmy na podium, ale zdobyliśmy nowe doświadczenia. Zapraszamy o obejrzenia naszego filmu i reportażu z Przeglądu.