Skład rady rodziców

 

RADA RODZICÓW

  

Przewodnicząca Rady Rodziców – Alina Ścisła - Rafińska

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Patrycja Mucha

Skarbnik Rady Rodziców – Justyna Pietruszewska

 

   

KOMISJA REWIZYJNA

  

Członek Komisji Rewizyjnej - Sebastian Parzonko

Członek Komisji Rewizyjnej - Kinga Gumowska

Członek Komisji Rewizyjnej - Magdalena Makowska

 

 

Bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu z Radą Rodziców pod adresem mailowym:

radarodzicowsp2torun@gmail.com