II semestr 2018/2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

W tym roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Toruniu otrzymała dotację na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Chcieliśmy, aby były to poczytne oraz atrakcyjne nowości książkowe dla dzieci i młodzieży, dlatego zwróciliśmy się z prośbą do uczniów, rodziców i nauczycieli o podanie konkretnych tytułów, które powinny zostać zakupione do szkolnego księgozbioru.
Uwzględniając opinie uczniów, rodziców i nauczycieli zakupiliśmy przede wszystkim propozycje z literatury dziecięcej: bajki, wierszyki, pierwsze czytanki, czyli np. książeczki z serii: Martynka, Czytam sobie, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, Ale historia…, Chowańce, Nelly Rapp, Nela – mała reporterka, Dziennik cwaniaczka, Domek na drzewie, Hania Humorek, Zaopiekuj się mną, a także beletrystykę młodzieżową, np. powieści G. Bąkiewicz, P. Beręsewicza, G. Kasdepke, A. Stelmaszyk, M. Szczygielskiego, R. Riordana, B. Mulla. Nabyliśmy również audiobooki, czyli książki mówione i uzupełniliśmy zestaw lektur. Łącznie do biblioteki przybyło tysiąc pięknych kolorowych książek. Przeprowadziliśmy wiele projektów, mających na celu zaprezentowanie zakupionych nowości i zachęcenie uczniów do czytania. Uczniowie wykonali m.in. zakładki logopedyczne, ilustracje do książek, komiksy tradycyjne i komputerowe, brali udział w konkursach i grach edukacyjnych, oglądali wystawy książek i własnych prac plastycznych wykonanych w ramach projektu. Teraz biblioteka czeka na Was czytelników. Serdecznie zapraszamy!
Maria Klaban


„Tolerancja w edukacji''

 

W ostatnim czasie dużo się mówi na temat tolerancji i przeciwdziałaniu „mowie nienawiści”. Nasi uczniowie nie pozostają obojętni na te zagadnienia. Każda klasa miała możliwość zabrania głosu w tej sprawie na godzinach wychowawczych poświęconych tej tematyce. Warto w tym miejscu wspomnieć o udziale Samorządu Uczniowskiego z naszej szkoły wraz z panią Agnieszką Rogozińską w debacie pt. „Tolerancja w edukacji'', której gościem specjalnym był prezydent Torunia Michał Zaleski. Organizatorem tej akcji był Wydział Edukacji wraz z CKU – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Wzięło w niej udział około 200 uczniów z SU i nauczycieli – opiekunów SU. W pierwszej kolejności zadawane były pytania z sali oraz z banku pytań, na które Pan prezydent odpowiadał. Pytania dotyczyły przede wszystkim tolerancji, uprzedzeń i akceptacji. W przerwach między debatą na scenie w programie słowno-muzycznym występowali uczniowie. Był to również doskonały czas na wymianę doświadczeń dotyczących pracy szkolnych samorządów uczniowskich. Ważną częścią akcji były warsztaty, które prowadzili pracownicy CKU.
„Zostaliśmy podzieleni na grupy i musieliśmy odpowiedzieć na pytanie ''Czy w szkołach istnieje dyskryminacja i nietolerancja?''. Każda grupa przedstawiła swoją wizję na ten temat. Po warsztatach wróciliśmy wraz z nauczycielami podsumować debatę. Myślę, że takie spotkania powinny odbywać się często, aby uczulić młodzież, że każdy zasługuje na szacunek i tolerancję.” Julia Ziomek 6a
fot. Lech Kamiński
(źródło: https://www.torun.pl/pl/rozmawiali-o-tolerancji)


A gdy otwieramy drzwi naszej szkoły…

We wtorek – 26 lutego, Nasza Szkoła ponownie otworzyła swoje drzwi dla dzieci i ich rodziców. Pani dyrektor Beata Cieszkowska tradycyjnie przywitała naszych gości i przedstawiła działalność szkoły. Miłym akcentem były krótkie występy naszych uczniów, jednak przede wszystkim zależało nam, aby każdy miał możliwość zobaczyć naszą szkołę i rozwiać wszelkie wątpliwości poprzez rozmowę i bezpośrednie pytania.
Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali wiele atrakcji dla naszych przyszłych przedszkolaków i uczniów. Można było porozmawiać z nauczycielami przedmiotów, poznać nauczycieli świetlicy, sprawdzić jak wyglądają nowo wyremontowane sale dla maluchów, czym jest magiczny dywan lub wskoczyć do basenu z piłeczkami. W poszczególnych salach czekały na gości ciekawe prezentacje, zabawy językowe, matematyczne, a nawet logopedyczne i terapeutyczne. Na szkolnych korytarzach można natomiast było zgłębić tajniki historii, sprawdzić swoja wiedzę ornitologiczną, a nawet zostać ptasim sympatykiem. Niewątpliwą atrakcją okazały się pokazy chemiczne i fizyczne, które wielu wprowadziły w zdumienie. A komu było mało, ze świata makro mógł -dzięki obserwacjom mikroskopowym -przenieść się na chwilę do świata mikro 
Mamy nadzieję, że udało się Państwu poczuć wyjątkową atmosferę Szkoły Podstawowej nr 2. Nasza szkoła to miejsce, które gwarantuje wszechstronny rozwój, a także przyjazną atmosferę. Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości, zapraszamy do śledzenia naszych wydarzeń i odwiedzin. Zapraszamy! Rekrutacja nadal trwa!


III Toruńskie Forum Zawodowe

 

Właśnie dziś, 5 marca, uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych uczestniczyli w trzeciej edycji Toruńskiego Forum Zawodowców. Głównym celem organizacji wydarzenia była promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów klas III gimnazjalnych, uczniów szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych, a także przedsiębiorców. Toruńskie Forum Zawodowców to również możliwość nawiązania współpracy szkół z pracodawcami i uczelniami wyższymi, a także budowanie partnerstw na rzecz edukacji i rynku pracy. Organizatorzy przygotowali szereg warsztatów tematycznych, podczas których uczniowie szkół branżowych i technicznych zaprezentowali tematy związane z kierunkami kształcenia swoich placówek. Szczególnie cieszymy się ze spotkania z naszymi absolwentami, którzy prezentowali swoje umiejętności , wykonane projekty oraz rozwijają swoje zawodowe pasje realizując zagraniczne staże. Ewa Lewandowska


Podchody Walentynkowe

To już tradycja, że 14 lutego w naszej szkole oprócz życzliwości i poczty walentynkowej odbywają się podchody. Choć  kojarzą nam się one z szukaniem strzałek poukrywanych w lesie lub na osiedlu, to jednak Samorząd Uczniowski potrafił sprawnie zorganizować je na terenie szkoły, mimo trudności logistycznych. Każda klasa przed przystąpieniem do zadań otrzymała kartę punktów i wskazówki przemieszczania się. Na korytarzu obowiązywała idealna cisza. W poszczególnych salach czekały na uczniów do wykonania zadania dotyczące wybranych zagadnień oraz przeciwdziałania „mowie nienawiści”. Klasy musiały zmierzyć się z krzyżówkami, trimino, logicznym myśleniem, kreatywnością. Po zaliczeniu wszystkich zadań , Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami podliczył punkty i ogłosił wyniki. To był jedyny moment kiedy oprócz dobrej zabawy można było poczuć nutkę rywalizacji. Jak się okazało wyniki były zróżnicowane, ale dwie klasy otrzymały najwyższe noty. Tym razem gratulacje należą się zwycięskiej klasie 3ag oraz klasie 8b, która zdobyła o pół punktu mniej. Cieszymy się bardzo, że kolejny już raz nasi uczniowie wykazali się poczuciem humoru, aktywnością i zdyscyplinowaniem.

Bardzo dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu oraz opiekunom pani Agnieszce Rogozińskiej i Justynie Marcinkowskiej


Obrączkowanie Ptaków

W tym roku szkolnym swoją działalność rozpoczęło Szkolne Koło Miłośników Ptaków. Każdy z uczestników już wie, że ptasi świat najlepiej poznaje się w terenie. Dlatego z wielkim zainteresowaniem uczestniczyliśmy w corocznym obrączkowaniu ptaków. W toruńskim Ogrodzie Zoobotanicznym, ornitolog i obrączkarz Piotr Rydzkowski przytoczył wiele ciekawych informacji z życia zimujących przy karmniku ptaków. To wyjątkowe spotkanie wzbudziło wiele emocji, nieczęsto bowiem możemy zobaczyć ptaki z tak bliska, nie mówiąc o możliwości potrzymania ich w dłoni. Podczas trzygodzinnej akcji uczniowie mogli zaobserwować głównie sikorki bogatki i modraszki, kowaliki, dzwońce. Warto wiedzieć, że obrączkowanie jest jedną z metod do określenia liczebności zimujących ptaków. Dodatkowo daje możliwość zbadania wpływu warunków atmosferycznych na ich kondycję oraz struktury wiekowej i płciowej w ciągu całego sezonu zimowego. Trzeba również pamiętać, że dla ptaków jest to sytuacja stresująca, dlatego tego typu akcje należy traktować odpowiedzialnie i tylko pod opieką licencjonowanego obrączkarza. Ewa Lewandowska


Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

W środę, 6 lutego, odbyło się w naszej szkole spotkanie z ratownikiem medycznym w ramach realizacji Programu Promocji Zdrowia. Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uświadomił uczniom, iż tzw. ”złote minuty” ratują życie poszkodowanego. Przypomniał także ważne numery telefonów alarmowych, o których wszyscy powinni pamiętać. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem oraz działaniem defibrylatora. Pamiętajmy, pierwsza pomoc ratuje życie !!! Ewa Lewandowska


"Ojcowie niepodległości"

Od wczoraj w naszej szkole gościmy wystawę pt. "Ojcowie niepodległości", na którą zapraszam wszystkich uczniów.  Ekspozycję otrzymaliśmy dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Dzięki niej, po raz kolejny, możemy wspomnieć wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę upragnionej niepodległości. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron "Monitora Polskiego" z pierwszych dni niepodległości. W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Plansze zawierają, oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej, biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI i wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI. Anna Borcan
Autorzy wystaw: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja.


Żywa lekcja historii

Dnia 4 lutego 2019r. powróciliśmy raz jeszcze do wydarzeń związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Klasy 7,8 i 3g wzięły udział w zajęciach edukacyjno-historycznych pt. „Długi wiek XIX – Ku Niepodległej”. Ta żywa lekcja historii poruszała zagadnienia powstań narodowo-wyzwoleńczych. Bogactwo strojów i uzbrojenia ułatwiło młodzieży określić charakter i różnice powstań Listopadowego i Styczniowego. Poznali także rolę kosynierów i wojska Księstwa Warszawskiego. W wędrówce przez lata spotkali postać Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego, aby po 123 latach ciężkich doświadczeń Polaków, spotkać Naczelnika Józefa Piłsudskiego – symbol odzyskania Niepodległości. Dziękuję uczniom za udział w zajęciach. Anna Borcan


NOC BIOLOGÓW na UMK


Już po raz kolejny Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK  zorganizował imprezę dla dzieci i młodzieży, podczas której zaprezentowano osiągnięcia naukowe i wiedzę biologiczną oraz warsztat pracy biologa. W piątek 11 stycznia na uczelni czekała na nas seria wykładów, warsztatów, pokazów i zajęć laboratoryjnych. Kolejny raz mogliśmy w jasny i ciekawy sposób poznać wiele zjawisk i procesów biologicznych. Nasi uczniowie tym razem brali udział w pokazach i warsztatach:
Stoisko z roślinami i bezkręgowcami
Tajemniczy koszyk zielarki
Niebezpieczne rośliny w naszych mieszkaniach
Kolorowy świat roślin
Ekosystem w słoiku
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wykłady:
Czy jest chemia między rybami?  Prowadzą: dr hab. Tomasz Kakareko, prof. UMK
Tonący brzytwy się chwyta, czyli zastosowanie mikrobów w leczeniu
Biotechnologia – gdzie kończy się fikcja, a zaczyna nauka Prowadzą: Bartosz Szymczak i Anita Kowalczyk opiekun: dr Joanna Czarnecka
Jadowite ssaki: bestie czy słodkie futrzaki? Prowadzi: Dr Krzysztof Kowalski
Pasożyty w kuchni Prowadzi: Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska
Czekoladowa Noc Biologów Prowadzą: Dr hab. Grażyna Dąbrowska, Magdalena Dybalska, dr Henryk P. DąbrowskiCzy zombie naprawdę istnieją? Prowadzą: mgr Dariusz Parzonko, opiekun naukowy dr hab. Jarosław Kobak, prof. UMK
Rozmnażanie roślin – sztuczki biotechnologów Prowadzi: Dr hab. Alina Trejgell
Czy na pewno wiem co jem czyli mikroorganizmy w produkcji żywności Prowadzi: dr hab. Maria Swiontek Brzezinska
Bestie Morza Bałtyckiego – jakie ryby żyją w naszym morzu? Prowadzą: Kamil Wiśniewski, dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko

Serdecznie dziękuję za aktywny udział w zajęciach uczniom klas 7a,8a,8c,3ag i naszym absolwentom oraz pani Ilonie Orzłowskiej za opiekę nad uczniami.
Ewa Lewandowska

Relacja w TvToruń: http://www.toruntv.pl/movie/show?id=17641


Orkiestrowa Rowerowa Masa Krytyczna

W niedzielę 13 stycznia już po raz jedenasty wyruszyła Orkiestrowa Rowerowa Masa Krytyczna. Tym razem większość sympatyków SP2 została w szkolnych murach, by nie przegapić żadnej atrakcji i licytacji. Ale dla każdego coś dobrego….czyli tradycyjnie dla najbardziej aktywnych udział w masie rowerowej był obowiązkowy. Niestety pogoda była kapryśna, lekko deszczowa, ale nasze serca pełne słońca. Tradycyjnie masa rozpoczęła się licytacją, w której wzięliśmy czynny udział. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń łącznie zebrało 1312,42 zł, które zasiliło konto WOŚP. Czekając na wspólny przejazd spotkaliśmy również naszych dzielnych, szkolnych wolontariuszy, którzy swoimi uśmiechami dodali nam otuchy i energii na przejazd. Około 12:30 wyruszyliśmy w trasę, przejechaliśmy około 12 kilometrów ulicami naszego miasta m.in. ulicami Chrobrego, Antczaka, Targową, Rydygiera i Wyszyńskiego. Finał przejazdu wyjątkowo miał miejsce na placu przed III LO przy ul. Raszei, gdzie mieścił się orkiestrowy Sztab Toruń Na Skarpie.
Zachęcamy do obejrzenia filmu z przejazdu Masy ulicą Prądzyńskiego LINK>>.
Kilka zdjęć zamieszczonych jest na stronie Stowarzyszenia Rowerowy Toruń TUTAJ>> .
Do zobaczenia na Wiosennej Rowerowej Masie Krytycznej 23 marca 2019 r.
Ewa Lewandowska, Joanna Mikołajczak


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

po raz kolejny zagrała w Szkole Podstawowej nr 2!

Razem z Państwem zebraliśmy 20804,21 zł


Wspólną zabawę rozpoczął pan wicedyrektor Dariusz Rogulski, który przywitał zgromadzonych gości i przedstawił osoby odpowiedzialne za organizację imprezy. Pani Maria Proch i pani Jolanta Drzycimska-Kola zachęciły dzieci i dorosłych do zabawy na przeróżnych stanowiskach.

Można było skosztować przepysznych ciast upieczonych przez Rodziców oraz samych uczniów, posilić się wspaniałym bigosem i chlebkiem ze smalcem serwowanym przez szkolną kuchnię, rozsmakować się w  zdrowym, samodzielnie skomponowanym, świeżo wyciskanym soku z owoców i warzyw, a ponadto uczestniczyć w zabawie zaproponowanej przez nauczycieli na sali gimnastycznej oraz zobaczyć wielką makietę kolejową budowaną przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Kolei i Zabytków Techniki oraz sympatyków stowarzyszenia. Miniaturowe pociągi jeździły wśród krajobrazów będących odwzorowaniem dużego pierwowzoru, zatrzymywały się na stacjach, znikały w tunelu, by po chwili pojawić się na otwartym szlaku. Makieta zachwyciła zarówno dzieci, jak i dorosłych przybyłych na WOŚP do naszej szkoły.

Melania Żelazek z klasy V c, która mimo tremy  przepięknie zaśpiewała po hiszpańsku, zebrała burzę oklasków. Następnie rozpoczęła się licytacja przedmiotów podarowanych dla WOŚP przez nauczycieli, rodziców i przyjaciół szkoły. Dyrekcja szkoły, pani Beata Cieszkowska i pan Dariusz Rogulski oraz nauczyciele SP2 przygotowali w tym roku piękne, piernikowe, własnoręcznie zdobione serduszka. Wylicytowane została też piłka koszykowa i koszulka z podpisami zawodników, podarowana przez zespół toruńskich koszykarzy. Na scenie zaprezentowała się uczennica klasy III Marcelinka Podleszańska, która oczarowała publiczność delikatnym, czystym głosem. Natan Janik, zwycięzca szkolnego konkursu "Talent Show",  zatańczył do piosenki pięknie wyśpiewanej przez Lenkę Makowską i Olę Mączyńską, a następnie zaprezentował bardzo efektowny taniec break dance do piosenki Eda Sheerana "Shape of you". Po raz kolejny salę wypełniła burza oklasków. Na kolejnych licytacjach pod młotek poszły przeróżne przedmioty - każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Była koszulka z podpisami olimpijczyków, tajemnicza słodka niespodzianka, przygotowana przez babcię jednego z naszych uczniów, wojskowa czapka, noże kuchenne, talony na pizzę i przepiękny zegar. Ogromne emocje wywołała licytacja kompletu żużlowej odzieży, który osiągnął imponującą cenę 560 złotych. Ola Ratkowska i Klaudia Bartkowska z klasy VIII b zaprezentowały fragment "Balladyny", a dzieci z klas I a i I b wystąpiły na scenie z piosenką pt.: "Świeć, gwiazdeczko". Kuba Bożek z klasy III b przepięknie wyrecytował wiersz Jana Brzechwy pt.: "Żuk". W rytmie piosenki "Zakręćmy się", wspaniale zakręciły się dzieci z oddziałów przedszkolnych "Biedronki" i "Słoneczka", a w towarzystwie pluszowych psiaków piosenkę o Kundlu Burym zaśpiewały dzieci z klasy III b. Wybitnie uzdolniona muzycznie Julka Cao, która dała się nam poznać przy okazji wielu szkolnych uroczystości, na scenie WOŚP zaprezentowała znany i lubiany utwór "Hallelujah" oraz przepiękną balladę grupy Kodaline pt.: "All I want". Do WOŚPowej zabawy włączył się też przebojowy Kogut, który po serii wspólnych selfie z dziećmi i dorosłymi, wtargnął na scenę i z okrzykiem "Kukuryku!" poprowadził kolejne licytacje. Hitem imprezy był występ zespołu-niespodzianki - na scenie pojawił się kwartet Abba. Tradycyjnie zakończyliśmy emocjonującą licytacją wielkiego tortu, który w tym roku osiągnął cenę 4250 zł! Dziękujemy za wspólną zabawę i włączenie się w pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Pamiętajmy, że dokładając swoją malutką cegiełkę do dzieła pomocy najmłodszym i najsłabszym, robimy coś wielkiego, pięknego i szlachetnego. M. Pituła, J. Kola

Fotorelacja


I semestr